Saturday 30 May 2020
09:29:31

Systemy zarządzania i sterowania

Adasa posiada bogate i znaczące doświadczenie w automatyzacji i sterowaniu systemów stosowanych do obiektów związanych z gospodarką wodną.

Obszar automatyki i systemów sterowania firmy Adasa dostarcza konkretnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostosowania systemów do wymagań dowolnej instalacji, łącząc elektrotechnikę i związane z nią oprzyrządowanie, systemy automatyki i sterowania oraz telekomunikację. Czynności te wpisują się w zbiór działań w branży wodno-kanalizacynej.

Adasa zapewnia wysoką wartość dodaną w zakresie projektowania i rozwoju centrów sterowania zapewniając im zaawansowane systemy wsparcia, które pozwalają, oprócz standardowych działań monitorujących, zdalnego sterowania, zarządzania alarmami, także inne zaawansowane rozwiązania takie jak całościowe zarządzanie infrastrukturą, zdalne utrzymanie lub zarządzanie za pomocą wskaźników.

Znaczące doświadczenie firmy Adasy charakteryzuje się zastosowaniem najnowszych technologii i współpracą z najbardziej prestiżowymi i wykwalifikowanymi partnerami technologicznymi, których podstawowym celem jest zarządzanie i utrzymanie swoich usług i systemów w doskonałym stanie technicznym oraz eksploatację gwarantującą efektywność usług.