Thursday 4 June 2020
03:57:10

Hydrologia

Adasa dostarcza najnowsze technologie i bogate doświadczenie w projektowaniu systemów wczesnego ostrzegania dla gospodarki wodnej oraz posiada szeroką gamę wdrożeń w zintegrowanym zarządzaniu zaporami i zbiornikami wodnymi.

Optymalizacja zasobów w okresach suszy oraz zapobieganie stratom w czasie powodzi to tylko niektóre z możliwych zastosowań dzięki wdrożeniu interdyscyplinarnych technologii, takich jak automatyczne systemy informacji hydrologicznej, które od lat są opracowywane w Adasa w dziedzinie hydrologii.

Rozwój technologiczny systemów gromadzenia, przekazywania, przechowywania i zarządzania informacją hydrologiczną pozwala obecnie na tworzenie narzędzi do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi zarówno w całym dorzeczu, jak również na poziomie indywidualnego obiektu hydrotechnicznego.

Adasa jest liderem we wdrożeniach planów ostrzegania dla zapór, zgodnie z obowiązującymi przepisami.