Tuesday 31 March 2020
12:51:06

Nowe technologie dla gospodarki wodnej i środowiska

Adasa jest firmą inżynieryjną wyspecjalizowaną w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla gospodarki wodnej, ochrony środowiska oraz meteorologii. Założona w 1988 r., obecnie jest częścią obszaru usług i technologii grupy Comsa Corporación.

Lider i wiodąca firma w automatyzacji i sterowaniu, w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych, a także w sieciach monitoringu hydrologicznego, jakości wody, jakości powietrza oraz w pomiarach parametrów meteorologicznych.

Firma ekspercka w zakresie projektowania, rozwoju, realizacji projektów, utrzymania i eksploatacji. Dowodem na to są liczne doświadczenia krajowe i międzynarodowe dla administracji publicznej i dla przedsiębiorstw prywatnych. Adasa mocno rozwija strategię rozwoju międzynarodowego oraz stawia na nowe rynki, na których prowadzi różnorodne projekty.

Obecnie Adasa jest związana z następującymi instytucjami i stowarzyszeniami: ARA, IWA, PTEA, REDIAM oraz WssTP.

Adasa ma silną pozycję w Europie, Ameryce Południowej, Australii, Azji i Afryce Północnej.