Dijous 9 de Juliol de 2020
03:12:34

Dipòsits d’Aigües Pluvials

Els dipòsits d’aigües pluvials són elements propis de la xarxa de clavegueram en descàrrega de sistemes unitaris (DSU), la funció principal dels quals és acumular i regular l’excés d'aigua pluvial i residual que pot generar-se en episodis de pluja extraordinaris.

Les finalitats primordials d'aquestes infraestructures hidràuliques són evitar possibles abocaments contaminants a mitjans naturals receptors, impedir inundacions de carrers i emplaçaments i regular el cabal dels col·lectors.

Adasa, coneixedora de la importància estratègica d'aquests elements, desenvolupa estudis tècnics exhaustius de cada obra i implementa les actuacions dissenyades, englobant-se els sistemes d'ompliment, buidatge i alleugeriment, els sistemes de neteja i desodoració, així com el conjunt d'instrumentació de procés i seguretat i l'automatització i control.

Mereix especial menció l'experiència aportada per Adasa en el disseny, desenvolupament i implantació dels sistemes de modelització del comportament hidràulic de les infraestructures associades, així com la implementació programari de les eines d'ajuda a la decisió i integració amb els sistemes SCADA de control dels tancs.