Dijous 9 de Juliol de 2020
03:45:20

Xarxes de Sanejament

Un efecte no desitjat de l'activitat humana, en particular de la conducció i posterior tractament de les aigües residuals, és l'impacte negatiu d'aquestes sobre l'entorn ambiental. És per això que les xarxes de sanejament han de ser capaces de minimitzar aquest impacte a través de la completa coordinació dels seus elements.

Adasa aporta coneixement específic i experiència en l'adequació del sistema als requeriments de control de l'obra i en la definició de la instrumentació adequada a la dimensió i al nivell d'automatització. Proporciona solucions de control de qualitat de l'aigua adaptant els sistemes de sanejament a les exigències pròpies de les normatives comunitàries. Destaquen també els centres de control de sanejament com centres neuràlgics de les operacions d'explotació de les infraestructures sobre les quals se sustenten les estratègies que permeten complir amb els dos objectius bàsics d'eficiència i assegurament del servei. Per a això, els centres de control són dotats d'avançats sistemes d'ajuda a l'explotació que implementen, a més de les habituals eines de supervisió, control remot i alarmes, altres com la regulació global de les instal·lacions, telemanteniment o gestió mitjançant indicadors.