Dijous 9 de Juliol de 2020
04:19:28

Meteorologia

El coneixement de les condicions meteorològiques no només ofereix la disposició de pronòstics dels paràmetres climàtics, sinó un ampli ventall d'aplicacions relacionades amb la millora i optimització de la gestió i presa de decisions en diferents sectors.

Amb aquest tipus d'informació, s'estableixen sistemes d'alerta davant possibles situacions adverses, com ara fenòmens de precipitació intensa o prolongada, millorant la capacitat d'anticipació en les decisions i obtenint una òptima gestió dels recursos. L'eficàcia en la gestió de cultius mitjançant la monitorització de l'estat del terreny i predicció de pluges, temperatures i altres paràmetres és un exemple clar i significatiu d'aquesta solució.

Donant resposta a aquesta demanda, Adasa disposa de la seva pròpia estació meteorològica automàtica, la qual garanteix el seguiment en temps real dels paràmetres meteorològics més significatius.