Diumenge 25 de Octubre de 2020
00:36:09

Qualitat de l'Aire

La contaminació atmosfèrica és una de les preocupacions creixents de la població mundial tal com ho demostren l'acord de Kyoto, els estudis sobre el canvi climàtic i les posteriors reunions mundials sobre l'escalfament global i altres aspectes relacionats amb la qualitat de l'aire.

Per aquest motiu, s'han elaborat al llarg de diversos anys de treball diverses Directives que afecten la regulació i el control de l'esmentada contaminació, creant-se conseqüentment normatives de compliment obligat.

Adasa, seguint amb el seu objectiu d'oferir solucions tecnològiques aplicades al medi ambient, ofereix els serveis de disseny, subministrament, implantació, posta en marxa, gestió, explotació i manteniment de xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica en les àrees d'immissió i emissió. A més, Adasa ofereix una àmplia experiència en el sector que, juntament amb els coneixements normatius i tècnics, li permeten oferir un servei d'assessoria i consultoria per a la implantació de les solucions més adequades en cada cas.