Dijous 9 de Juliol de 2020
03:03:41

Aigües Costaneres

Les aigües costaneres reben tota mena de residus que s'escampen al llarg de la franja litoral.  Les zones utilitzades per a ús lúdic són d'especial incidència, tant per l'aspecte desagradable que poden produir, com pel risc potencial que els éssers vius poden patir. Amb l'objectiu de protegir l'usuari i l'ecosistema, és important la disposició de mesures exigents i ràpides.

Davant el plantejament anunciat, Adasa desenvolupa diferents sistemes de mesura i anàlisi dels paràmetres més representatius de la qualitat de les aigües del litoral, així com de la presència de microorganismes capaços d'afectar els éssers vius.

Les esmentades solucions, capaces de reduir els temps de determinació, proporcionen el seguiment continu, permanent i en temps real de l'estat de l’aigua a diferents profunditats i garanteixen unes condicions segures per al seu ús.