Dijous 9 de Juliol de 2020
03:39:35

Aigües Subterrànies

D'entre tots els possibles orígens de subministrament d'aigua, les subterrànies constitueixen una de les principals fonts, especialment per a ús domèstic i reg, adquirint una especial rellevància en situacions hidrològiques d'escassetat.

A la importància d'aquesta font de subministrament, se sumen la seva difícil gestió i remarcable sensibilitat a la contaminació i sobreexplotació, sent indispensable el coneixement del seu estat per desenvolupar una bona gestió i control.

Adasa aporta una important ajuda en l'explotació i gestió d'aquestes masses d'aigua a través de la implantació de xarxes de control, sistemes de presa de mostres i sistemes de modelització d'aqüífers, que permeten obtenir el coneixement i seguiment periòdic de paràmetres indicadors de la seva qualitat i quantitat.

aquaSub és la solució tecnològica específica desenvolupada per Adasa, que permet el seguiment continu i automàtic dels paràmetres indicadors de l'estat del recurs i garanteix la informació de la seva evolució.