Dijous 9 de Juliol de 2020
04:12:37

Preses

A la societat d'avui dia les preses i embassaments cobren una vital importància per a la regulació dels recursos hídrics indispensables, els quals satisfan diverses necessitats des de les més inexcusables d’abastament a la població, fins a altres de contingut econòmic, com els regadius, les demandes industrials o les de finalitat lúdica o recreativa.

La remarcable experiència d’Adasa en aquest sector consigna la gestió integrada de preses i embassaments. Adasa desenvolupa i implanta sistemes d'automatització i televigilància, sistemes d'auscultació, sistemes d'informació i teledetecció, etc., tots ells amb la finalitat primordial d'explotar, mantenir i conservar les preses en les seves òptimes condicions de funcionament i explotació.

Adasa disposa de l'única solució integral de plans d'emergència de preses: DamER. Aquesta innovació tecnològica, basada en eines d'última generació i composta per quatre mòduls oberts i parametritzables (gestió d'incidències, control de comunicacions, sistemes d'avís a la població i eines d'ajuda a la decisió), assegura una òptima actuació davant qualsevol possible emergència.