Dijous 9 de Juliol de 2020
04:13:27

Modernització de Reg

Adasa aposta clarament per la modernització dels regadius a fi de garantir una òptima gestió dels recursos hídrics i l'adequat subministrament d'aigua a les diferents Comunitats de Regants i usuaris.

Adasa proporciona el disseny, fabricació, instal·lació i posta en marxa de projectes d'automatització d'estacions de bombament i basses de regulació, sistemes de telecontrol i telemetria de canals de reg i distribució en alta, sistemes de telecomunicació per a la telegestió de regadius, el sistema de control de reg en baixa propi – aquaReg – i un ampli ventall de solucions tecnològiques que afavoreixen el desenvolupament d'una agricultura productiva, sostenible i de qualitat.

Així mateix, Adasa ofereix sistemes d'ajuda a l'explotació per facilitar la presa de decisions en la planificació i administració de l'ús de l'aigua. Es destaquen els sistemes d'informació geogràfica, que permeten la supervisió i gestió dels recursos a través d'una distribució espacial de la informació i ofereixen eines d'anàlisi, visualització i consulta de dades relacionades amb el sector del reg.