Dimecres 8 de Juliol de 2020
06:16:50

Xarxes d’Abastament i Distribució d'Aigua

Les xarxes d’abastament són complexos sistemes que comporten l'emmagatzematge de l'aigua bruta, la seva captació i tractament, l'emmagatzematge de l'aigua tractada i les xarxes de transport i distribució.

Tots aquests subsistemes que conformen una xarxa d’abastament són susceptibles de ser automatitzats i telecontrolats. Amb l'objectiu de millorar de manera eficaç l'explotació i l’ús de l'aigua, Adasa garanteix l'excel·lent desenvolupament de projectes en aquests àmbits.

Donada la necessitat d'implantar estratègies d'explotació proactives que permetin respondre de manera anticipada, o almenys immediata, a previsibles fallades en el servei, Adasa completa les solucions bàsiques dels centres de control de distribució d'aigua amb eines que, a poc a poc, s'estan fent imprescindibles. Són destacables, entre d'altres, els sistemes de previsió de la demanda, la gestió de l'explotació mitjançant indicadors, la integració amb sistemes de gestió de manteniment (GMAO), els sistemes avançats de control de sectors, sistemes d'avisos de detecció de fuites, sistemes de càlcul d'eficiència de sectors, sistemes de telelectura de comptadors, etc.

Adasa aprofita i potencia l'actual convergència tecnològica que derivada de la utilització combinada de diferents tecnologies: Dataloggers, comunicacions, sistemes SCADA, modelització hidràulica, sistemes GIS i Business Intelligence.