Dijous 9 de Juliol de 2020
03:44:42

Instal·lacions Dessaladores d'Aigua de Mar

La necessitat que té l'ésser humà de disposar d'aigua li ha portat sempre a residir a zones on el subministrament estigués garantit, impedint-li a vegades l'explotació d'altres àrees que poden resultar econòmicament molt interessants.

A fi d'atenuar aquests problemes, es va començar a desenvolupar la dessalinització i potabilització de l'aigua de mar, assegurant un millor aprofitament dels recursos i les zones i permetent el seu ús com consum humà i productiu.

Adasa aporta la seva experiència en les instal·lacions dessaladores d'aigua de mar mitjançant el desenvolupament de diferents sistemes de control abraçant tots aquells components i equips que intervenen en l'adquisició de dades i el control de les IDAM, proporcionant els elements i eines per reforçar l'explotació de les instal·lacions i mantenir els estàndards de qualitat exigits.