Dijous 9 de Juliol de 2020
04:39:53

Estacions de Tractament d'Aigües Potables

Donada la necessitat de garantir la disponibilitat i la qualitat de l'aigua, es fa imprescindible la implantació i/o millora de les estacions de tractament d'aigües potables en la nostra societat.

Adasa, conscient de la relació entre la qualitat de l'aigua que arriba a les llars i la salut de la població, ha implantat diferents i nombrosos sistemes de control en estacions de tractament d'aigües amb la finalitat de procedir a la seva automatització. Per a això, Adasa ha implantat en diverses ETAP l'enginyeria elèctrica i instrumentació, dissenyat i instal·lat quadres de potència i control per a la regulació de processos i finalment posat en marxa els sistemes de supervisió i control per a la completa automatització de les gestions d'explotació del procés de potabilització, proporcionant una major garantia en la qualitat de l'aigua tractada.