Dijous 9 de Juliol de 2020
03:17:28

Estacions Depuradores d'Aigües Residuals

Un dels majors problemes mediambientals derivats de l'activitat humana és el tractament de les seves aigües residuals. El volum generat de substàncies emeses i la seva contaminació comporten la necessitat d'un tractament de depuració per reduir l'impacte ambiental en el medi receptor.

Adasa ha realitzat nombrosos projectes en estacions depuradores d'aigües residuals amb la finalitat de proveir-los d'elements que permeten el funcionament òptim dels diferents equips de tractament de les aigües de manera automàtica, mitjançant el disseny, subministrament, instal·lació i programació d'armaris elèctrics, armaris de control i centres de supervisió, agilitant l'explotació a través de sofisticats sistemes de telesenyalització i telegestió. Igualment Adasa desenvolupa i integra equips analitzadors per a la mesura en continu de la qualitat de les aigües i la mesura automàtica i en temps real d'olors despresos en aquestes estacions.