Dijous 9 de Juliol de 2020
02:57:50

Aigües Superficials

Amb l'objectiu d'optimitzar l'assignació de recursos hidràulics, prevenir les crescudes i inundacions, controlar la contaminació, reutilitzar l'aigua i, en definitiva, preservar els recursos hídrics és imprescindible l'ocupació d'estratègies innovadores, noves tecnologies i una gestió integrada del medi hídric.

En aquest marc s'engloben dues grans àrees d'activitat: els sistemes d'informació de qualitat de les aigües (xarxes ICA, SAICA, etc.)  i els sistemes automàtics d'informació hidrològica (SAIH).

L'experiència d’Adasa en xarxes d'alerta i control de qualitat de les aigües es materialitza en el disseny, fabricació i implantació d'equips de control i seguiment, així com en el seu manteniment i explotació. Cada estació es composa de diversos equips d'anàlisis en funció de la sensibilitat ambiental i característiques de l'entorn, podent-se analitzar paràmetres fisicoquímics i substàncies potencialment contaminants.

D'altra banda, el SAIH és una potent solució que permet conèixer, en tot moment i en temps real, l'estat hidrològic i hidràulic de la conca, incloent-hi el coneixement puntual del funcionament dels dispositius i obres de control que s'hi ubiquen.