Dijous 27 de Febrer de 2020
12:55:39

Adasa emmarca la seva activitat en l'àmbit del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, amb l'objectiu principal de desenvolupar solucions tecnològiques que preservin els recursos hídrics i el medi ambient, essent les seves solucions sinònim d'optimització de les infraestructures, fàcil operativitat i eficiència i assegurament del servei.