Dissabte 31 de Octubre de 2020
13:38:27

Projectes de R+D+i

Adasa ha desenvolupat nombrosos projectes de R+D+i a nivell nacional i internacional, destacant-se entre d’altres els següents:

RADILEVEL, mesurament de nivells de radioactivitat en aigües pre-potables

DANEA, desenvoluapament d’un sistema de detecció anticipada d’estats d’alerta en situacions de risc d’avingudes