Dissabte 31 de Octubre de 2020
14:52:39

Projectes de R+D+i

Adasa ha desenvolupat nombrosos projectes de R+D+i a nivell nacional i internacional, destacant-se entre d’altres els següents:

MULTICOLORIMETRICO, desenvolupament d'un equip multiparamètric automàtic per a la mesura de compostos químics en aigua utilitzant mètodes colorimètrics de molt baix consum

HIDROPTIM, eina informàtica de simulació i optimització de la gestió global de sistemes hidràulics d'ús genèric

WATER-RADD, equip per a la deteccin de radionucleids en aigües

BIOIDENTIFIER, detecció i reconeixement de microorganismes presents als fangs actius de les plantes depuradores