Dijous 1 de Octubre de 2020
18:37:57

Projectes de R+D+i

Adasa ha desenvolupat nombrosos projectes de R+D+i a nivell nacional i internacional, destacant-se entre d’altres els següents:

ITACA, investigació de tecnologies de tractament, reutilització i control per a la sostensibilitat futura de la depuració d’aigües

LASER-TECH, desenvolupament d'un sistema de mesura de la qualitat de les aigües utilitzant tecnologia làser

AMMONIUM, desenvolupament d'una tecnologia per a la mesura d'amoni en aigües residuals sense tractament de mostra