Dissabte 8 de Agost de 2020
10:30:55

iBATHWATER. Gestió de l'aigua urbana avançada per garantir de forma eficient la qualitat de les aigües de bany

L'objectiu d'iBATHWATER (Advanced urban water management to efficiently ensure bathing water quality, LIFE17 ENV / ES / 000396) és demostrar l'eficiència de la gestió integrada de sistema de clavegueram urbà per minimitzar de forma efectiva els abocaments d'aigües residuals no tractades, reduir la contaminació i l'impacte ambiental en els cossos d'aigua receptors i minimitzar els riscos sanitaris de les àrees de bany durant els episodis de contaminació a curt termini.
El projecte proporcionarà una plataforma oberta capaç de combinar informació operacional i administrativa amb innovadores mesures microbianes en línia per garantir la qualitat de l'aigua de bany durant els esdeveniments de pluja.
La solució demostrarà en escenaris grans i en escala real la utilitat de la gestió integral sota un marc estàndard i interoperable (intercanvi de dades obert) (Barcelona i Berlin). De fet, els sistemes existents es coordinaran amb eines de control i monitorització de la qualitat de l'aigua en línia, les tecnologies de tractament de clavegueram, els sistemes de suport a la decisió basat en el coneixement (KDSS) i els sistemes externs (per exemple , models costaners i de marees).
El consorci està format per 5 socis: Fundació Eurecat (Coordinador), ADASA Sistemes, S.A.U., Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Ajuntament de Barcelona, ​​i Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH.
La durada és de 40 mesos (des de setembre de 2018 fins a desembre de 2021), amb un pressupost total de 2.274.164 €.