Dissabte 8 de Agost de 2020
11:36:13

NextGen: Next generation of managing our most important resource

NextGen és una iniciativa col·lectiva de recerca i innovació de l'aigua dels pioners de l'Economia Circular amb diverses àrees d'especialització, l'objectiu és avaluar i defensar solucions i sistemes d'economia circular en el sector de l'aigua.
NextGen es proposa desafiar el pensament i les pràctiques integrades en el sector de l'aigua. En adoptar els principis de 'economia circular' i la innovació tecnològica per preservar el naturalezl, optimitzar els recursos i millorar l'eficiència del sistema, NextGen té com a objectiu impulsar la sostenibilitat i portar noves dinàmiques de mercat al llarg del cicle de l'aigua.
D'entre un seguit de solucions proposades, les tecnologies avançades de tractament i les solucions d'emmagatzematge inspirades en la naturalesa optimitzaran els recursos hídrics; l'administrar i recuperar l'energia de manera més eficient convertirà les plantes de tractament en generadors d'energia positius; i la mineria i reutilització de nutrients innovadora crearà nous productes a partir dels corrents de deixalles.
Les innovacions tangibles i d'alt rendiment, els models de negoci i les condicions de governança per incorporar aquestes solucions són al centre de NextGen, amb 10 demostracions a gran escala en vuit països diferents de la UE. Sis llocs demostraran un enfocament completament nou de les infraestructures i solucions de subministrament d'aigua en àrees urbanes o rurals. Aquestes implementacions a gran escala generaran capacitat, experiència i models financers en altres quatre llocs, a més d'inspirar a altres a Europa ia tot el món. Els socis associats en el projecte inclouen organitzacions de Corea, Índia i Xina.
Una àmplia combinació d'habilitats i actors ajudarà a realitzar aquesta visió i el projecte comprèn una sòlida associació d'empreses d'aigua, indústria, PIME especialitzades, instituts de recerca aplicada, plataformes tecnològiques, autoritats municipals i regionals.
NextGen començarà oficialment el juliol de 2018
El consorci ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm 776.541.