Divendres 4 de Desembre de 2020
10:09:57

Sistema d'automatització de la potabilitzadora de l'Ampolla de Mar (Espanya)

Degremont - Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: ETAP, Xarxes d’Abastament

 

 

Adasa ha realitzat els sistemes d’automatització i control, adquisició i supervisió de dades (SCADA), així com totes les tasques d’instal·lació i posada en marxa dels equips de baixa tensió i del sistema de filtració de carbó actiu granular de l’estació de tractament d’aigua potable de l’Ampolla de Mar (Tarragona).

L’estació de filtres de carbó actiu es troba en l’últim tram del cicle de potabilització, just abans de la postcloració. Presenta una superfície de 3.250m2, composta per 14 filtres de 100 m2 cadascun. L’objectiu de l’estació és millorar la qualitat de l’aigua i neutralitzar qualsevol possible episodi de contaminació del riu Ebre.

La planta va ser dissenyada per tractar un cabal de 4.000 litres / segon, més de 345 milions de litres / dia. Per aquesta raó, el disseny elèctric i l’automatització de la planta es va projectar per possibilitar una alta disponibilitat de l’estació, utilitzant sistemes redundants i segurs.

El sistema elèctric està compost per 5 armaris, distribució, control de motors, PLC, reactiva i il·luminació, sumant més de 30 metres de longitud d’armaris, els quals es troben distribuïts en una sala elèctrica que dóna servei a la planta. L’armari de distribució d’energia, disposa de dos interruptors Masterpack de 4000A amb enclavament mecànic.
El sistema de control està basat en 2 autòmats redundants, Allen Bradley, d'altes prestacions que controlen tota l’automatització de la instal·lació. Els senyals analògiques i digitals són adquirides a través 3 equips de perifèria descentralitzada que transmeten les dades d’estat de la planta als autòmats mitjançant bus ControlNet. Les dades d'equips arrencadors, variadors i proteccions tèrmiques es controlen mitjançant una xarxa DeviceNet. Tant autòmats com a mòduls descentralitzats s’alimenten a través de fonts redundants, a més, els sistemes crítics s'alimenten per un SAI.

El centre de control, basat en un SCADA CITECT, presenta 2 servidors redundants que es comuniquen amb el PLC de la planta de filtres per mitjà de fibra òptica monomode. També hi ha una xarxa Wireless, que comunica els PLCs de planta i l'SCADA amb un TabletPC que utilitzen els explotadors. Aquest TabletPC permet treballar en planta i veure el SCADA al mateix temps. Gràcies a l’arquitectura client / servidor, el TabletPC permet la deslocalització en cas d’avaries i observar les dades de l'SCADA en planta, sense necessitat d’haver de desplaçar-se al centre de control. El conjunt de senyals tractades pel sistema SCADA puja a unes 7.700 senyals.