Diumenge 5 de Abril de 2020
21:40:29

Sistemes d’automatització de deu dipòsits d’aigües pluvials de Madrid (Espanya)

Ayuntamiento de Madrid

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Dipòsits d’Aigües Pluvials

 

 

Per tal d’aconseguir els objectius marcats pel Pla Hidrològic de la Conca del Tajo, l'Ajuntament de Madrid va establir un conjunt d’actuacions a la seva xarxa de sanejament. Les finalitats principals d'aquestes infraestructures són regular els cabals de les depuradores i evitar possibles abocaments contaminants al riu.

Els àmbits geogràfics d’actuació corresponen a la zona de remodelació de la M-30 que discorre paral·lela al riu Manzanares i de la zona del nord i sud de la mateixa.

L'Ajuntament de Madrid ha construït cinc grans dipòsits, tots automatitzats per Adasa:
• Dipòsit d’aigües pluvials de la China (120.000 m3). Contractista principal: Acciona
• Dipòsit d'aigües pluvials de Abroñigales (200.000 m3). Contractista principal: Sacyr
• Dipòsit d'aigües pluvials de Valdemarín (30.000 m3). Contractista principal: Construcciones Ortiz
• Dipòsit d'aigües pluvials de Arroyofresno (400.000 m3). Contractista principal: UTE Dragados Drace
• Dipòsit d'aigües pluvials de Butarque (400.000 m3). Contractista principal: FCC

Així mateix a la xarxa també hi ha altres petits dipòsits, dels quals Adasa ha executat l’automatització de cinc, pertanyents a la zona dreta del riu Manzanares zona sud (executats per Acciona): Interceptor del Marge Dreta, dipòsit de González Feito, de Pradolongo de San Martín de la Vega i de La Oliva.

Adasa ha executat les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i els sistemes d’automatització de:
- Sistemes de neteja mitjançant vàlvules de retenció de disc oscil·lant
- Sistemes d’ompliment i buidatge, necessaris per regular l’entrada i sortida d’aigua en funció de les necessitats globals del sistema
- Sistemes de bombament per al buidat del dipòsit
- Instrumentació de seguretat per a la detecció de gasos
- Sistemes de ventilació, compost per ventiladors i extractors
- Sistema d’enllumenat
- Centre de control, format per un SCADA per a la supervisió de l’obra i, en alguns casos, completat amb un model matemàtic, per tal d’optimitzar el funcionament del sistema i capacitat dels col·lectors associats

El sistema és totalment obert i està preparat per comunicar en un futur amb un centre de control des d'on es centralitzaran les dades de tots els estanys.