Divendres 4 de Desembre de 2020
08:54:20

Centre de Control del Canal d'Isabel II (Espanya)

Canal de Isabel II

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Xarxes d’Abastament

 

 

El Canal de Isabel II (CYII) disposa d’un centre de control on es centralitzen les dades de multitud de remotes repartides per la Comunitat de Madrid pertanyent a diversos tipus d’estacions (preses, potabilitzadores, depuradores, bombaments, etc.)

Es recull la informació corresponent de 4.500 captadors de senyals analògiques (pressió, cabal, nivell d’aigua, paràmetres de qualitat d’aigua, etc.) i de senyals digitals (estat de vàlvules i comportes, detectors de nivell, etc.).

Així mateix l’abast del projecte engloba la modernització i millora del sistema de comunicacions. Inicialment el sistema de comunicacions de CYII estava basat en SINAUT de Siemens i s’ha procedit al canvi de protocol: SIEMENS ha llançat un nou SINAUT IP, el qual proporciona una major potencialitat.

A més s’ha inclòs un nou SCADA en WinCC amb la gestió de les comunicacions SINAUT executada en S7CC. Això incrementa la capacitat del sistema, sobretot a l’hora de detectar i solucionar errors a la xarxa. El sistema ha estat dissenyat per poder conviure amb tots els autòmats i protocols existents.