Divendres 23 de Octubre de 2020
05:34:39

Automatització i control de la zona 8-B del Pla Especial de Depuració d'Aragó (Espanya)

Acciona Agua

Àrees d'Activitat: Sistemes d'Automatització i Control, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: EDAR

 

 

Dins del marc del Pla Especial de Depuració d'Aigües Residuals d'Aragó, Adasa ha desenvolupat l’automatització i telemonitorització de l’anomenada zona 8-B, corresponent a les poblacions properes a Calatayud.

En total s’han realitzat actuacions en 12 EDARs corresponents a poblacions de la regió. En cadascuna d’aquestes depuradores, s’han efectuat els següents treballs:
- Disseny i construcció d’armaris de potència i de control
- Instal·lació elèctrica i d’instrumentació
- Programació de PLCs
- Posada en marxa de les plantes

Així mateix s’ha desenvolupat la telemonitorització de cada una de les depuradores en un centre de control situat a l'EDAR de Alhama de Aragón. Des d’aquesta EDAR, mitjançant d’un sistema SCADA i mitjançant comunicació de telefonia mòbil GPRS, és possible accedir i visualitzar l’estat de cada una de les plantes, així com rebre alarmes i realitzar les accions oportunes en cas d’avaries.

S'ha implementat un sistema d’avís a mòbils mitjançant SMS. D’aquesta manera, en el moment que es generi una alarma, la persona responsable del manteniment rep les alarmes en temps real i es poden dur a terme les mesures oportunes en funció de l’alarma generada.

El detall de les poblacions en les quals s’han realitzat les diferents actuacions són: Alhama de Aragón, Brea, Ibdes, Ariza, Cetina, Terrer, Maluenda, Aniñón, El Frasno, Arándiga, Villaroya de la Sierra i Miedes.