Diumenge 9 de Agost de 2020
01:16:52

Desenvolupament del Sistema d'Informació Geogràfica de la Confederació Hidrogràfica del Segura

Confederación Hidrográfica del Segura

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies, Meteorologia, Modernització de Reg

 

 

Durant l'any 2005, la Confederació Hidrogràfica del Segura va impulsar i va desenvolupar una pàgina web amb la finalitat de comptar amb una eina que permetés als usuaris de l'entitat i a la ciutadania en general, accedir a continguts de forma eficient, ràpida i econòmica.

En la mateixa línia i conscients del potencial de la flexibilitat i escalabilitat que els sistemes d'informació geogràfica (SIG) ofereixen en l'actualitat, l'organisme va traçar un pla d'actuació que aglutina les necessitats i les accions necessàries per tal d'assolir una estructura d'informació que permetés unificar la informació bàsica de la conca amb la seva referència geogràfica i les seves estructures de dades associades.

Un punt essencial del pla era el poder assegurar la generació d'un sistema escalable tant en dades com en funcionalitats de consulta, anàlisi i gestió en un entorn Web amb la finalitat de constituir una plataforma SIG corporativa per tot l'organisme de conca, així com el garantir que aquest nou sistema complís amb els requeriments funcionals i arquitectònics definits i validats.

Aquest procés desemboca en el disseny i implantació del sistema d'informació corporativa per la Confederació Hidrogràfica del Segura desenvolupat per Adasa. Aquest projecte es basa principalment en dos grans blocs, la generació i / o adaptació de dades i el desenvolupament d'un visor geogràfic corporatiu.

La generació de dades abasta la quasi totalitat de la informació tècnica utilitzada per les diferents unitats de l'Organisme, incloent tant cartografia com dades alfanumèriques de molt diversa índole. Així mateix es va implementar la centralització de les dades amb els que la Confederació ja disposava, garantint la integritat de la informació. En aquest reposador s'alberguen tant les dades geogràfiques en format vectorial i en format ràster (imatges), com les seves dades alfanumèrics associats que contemplen informació relativa a sèries històriques (qualitat, pluviometria, hidrometria ,...) i relativa a altres aspectes (litologia , propietat ,...).

D'altra banda, es va desenvolupar a mida un visor - chSic (Sistema d'Informació Corporativa de la Confederació Hidrogràfica del Segura - que es fonamenta en la representació geogràfica de la informació. Així mateix també és possible la disposició de dades històriques o fitxers descarregables prevalent, d'aquesta manera, el nom de SI (sistema d'informació) corporatiu per sobre de SIG corporatiu ..
Aquest neix amb la intenció d'aportar als usuaris eines senzilles amb el clar objectiu de facilitar l'accés, la consulta i l'anàlisi de la gran quantitat d'informació albergada en el sistema. Amb aquesta finalitat, s'han pres molt en compte per a la seva

En el disseny d'aquesta aplicació s'han tingut en compte aspectes d'accessibilitat, usabilitat i ergonomia que han condicionat la seva navegabilitat i aparença. Permet a l'usuari l'accés, la consulta, la recerca i l'anàlisi de gran quantitat d'informació (dades corporatives, serveis Web de mapes, llegenda ...), funcions de posicionament (centrat en un punt, escales ...), així com altres funcions com les orientades a la mesura d'elements sobre el territori o la gestió de la visualització del visor de forma parametritzable i que permet la distribució de vistes. Les opcions d'anàlisi es potencien gràcies a la combinació de la seva capacitat geogràfica i la seva capacitat alfanumèrica, permetent creuar informacions diverses de manera espacial i visualitzar sèries històriques de dades associats a les entitats en forma de mapa (temàtics per variables) o gràfics d'evolució. Per tal de facilitar l'accés de la informació, s'han habilitat eines de descàrrega de dades (làmines, fitxers de capes geogràfiques ,...), d'exportació i de generació d'informes, tant genèrics de mapa com específics d'àrees temàtiques concretes ( piezometría, qualitat ,...).

Un dels objectius del projecte ha estat el poder aconseguir una integració completa amb els diferents sistemes d'informació, tant existents com futurs en la Confederació. D'aquesta manera, es garanteix el dinamisme i la capacitat geogràfica de les aplicacions gràcies a la disponibilitat del SIG Corporatiu. S'han configurat i publicat serveis de mapes i d'elements en web, seguint les especificacions WMS i WFS l'Open Geospatial Consortium, que poden ser integrats i explotats fàcilment en aplicacions que compleixin aquestes especificacions. D'altra banda, s'ha desenvolupat un mòdul que permet la inclusió senzilla de visualitzadors en aplicacions web que necessitin de la consulta i la visualització d'entitats des d'una òptica geogràfica.