Diumenge 5 de Abril de 2020
22:45:08

Tècniques de teledetecció per a la generació de cartografies temàtiques de cultius regats a les zones regables de les Vegas del Guadiana (Càceres i Badajoz)

Confederación Hidrográfica del Guadiana

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Modernització de Reg

 

 

Durant els últims anys la Confederació Hidrogràfica del Guadiana ha posat en marxa, mitjançant de diverses iniciatives vinculades a la implantació de sistemes d'informació, diverses línies de treball relacionades amb l'explotació d'informació geogràfica orientada a donar suport a determinades tasques de planificació i gestió pròpies de l'organització.

En aquesta línia, el coneixement geogràfic de l'ocupació del territori demostra la seva àmplia utilitat com a eina de suport en la gestió de certs recursos, en particular dels recursos hídrics.

En l'inici del projecte existien diversos precedents en l'administració espanyola d'estudis de teledetecció a partir d'imatges de satèl·lit que permetien obtenir cartografies temàtiques relacionades amb l'ocupació i els usos del sòl. Aquests treballs van asseure les bases d'una metodologia provada i contrastada, que juntament amb els continus desenvolupaments tecnològics que s'han succeït en el camp de la teledetecció, el llançament de nous satèl.lits, el perfeccionament dels sensors embarcats en els mateixos, les possibilitats demostrades per aquestes tècniques en la seva aplicació a la gestió del territori, així com la reducció de costos produïda per l'avanç de les tecnologies de la informació associades, han propiciat la realització d'una sèrie d'assistències per part d'Adasa per a la generació periòdica d'una cartografia temàtica de cultius actualitzada i l'establiment d'un servei periòdic que garanteix la seva actualització.

La zona d'estudi s'emmarca en el centre de la província de Badajoz (i una petita zona al sud de Càceres), seguint una franja d'uns 160 km de longitud en direcció est-oest, l'eix està constituït pel riu Guadiana i comprenent les Vegas Altes i Baixes d'aquest riu. Els conreus de regadiu més representatius que es donen a la zona són el blat de moro, el tomàquet i els fruiters, amb percentatge d'implantació alta en les quatre zones regables. A la zona de Vegas Baixes destaquen també els cereals d'hivern i la remolatxa, mentre que a les Vegas Altas la superfície destinada a l'arròs és molt considerable.

Les assistències desenvolupades per Adasa des de l'any 2005 han permès proporcionar a la Confederació Hidrogràfica del Guadiana una base de dades cartogràfica i d'imatges per a les campanyes de reg dels anys 2005, 2006, 2007 i 2008, així com un reflex de l'evolució de les superfícies dels conreus de major implantació a les zones regables considerades i una estimació de la superfície regada de forma complementària a la informació facilitada per altres fonts.

La caracterització anual dels cultius s'ha basat en l'anàlisi d'imatges de satèl·lit d'almenys tres dates per any, seguida d'un tractament en gabinet habitual en aquest tipus de treballs: Control de qualitat de les imatges adquirides, correccions atmosfèriques i geomètriques, identificació de signatures espectrals i procediments de classificació supervisada amb validació de resultats.

El treball de gabinet de cada any s'ha acompanyat d'una tasca intensiva de mostreig en camp que ha fet possible identificar, a manera de veritat-terreny, un ampli conjunt de parcel·les i el cultiu corresponent a cada campanya. Aquest procés de mostreig ha facilitat la identificació de parcel.les patró per a la generació de signatures espectrals, així com el propi procés de validació i estimació de la fiabilitat associada a la identificació de cada conreu en cada campanya de reg.

Els resultats obtinguts (cartografia temàtica de cultius, imatges de satèl·lit i base de dades associada) han estat integrats en el sistema d'informació geogràfica corporativa de la Confederació, de manera que poden ser visualitzats i consultats per tots aquells usuaris que estan dotats dels permisos pertinents.