Divendres 3 de Juliol de 2020
18:18:03

Manteniment, conservació i explotació del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) en la Conca del Guadiana

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Guadiana)

Àrees d'Activitat: Qualitat del Medi, Hidrologia, Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Meteorologia

 

 

El Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la Conca Hidrogràfica del Guadiana es desenvolupa dins del marc d'implementació de sistemes d'alerta davant inundacions i de gestió de la informació hidrològica per la conca, la qual té més de 1000 km de longitud i abasta 3 comunitats autònomes i territori portuguès.

El SAIH és una potent solució que permet conèixer, en tot moment i en temps real, l'estat hidrològic i hidràulic de la conca.

Per tal d'assolir una major seguretat de les persones i béns i una major eficiència de les infraestructures hidràuliques en explotació, aquest sistema d'informació és l'encarregat de captar variables hidrològiques i hidràuliques, transmetre, processar i presentar d'una forma útil per ajudar en la gestió de l'aigua, tant en situació ordinària com extraordinària (avingudes o sequeres).

El projecte SAIH Guadiana es resumeix en els següents punts:
• Una xarxa de 222 punts de control repartits per tota la conca, on es capten totes les variables hidrometeorològiques necessàries per als objectius del SAIH
• Una xarxa de comunicacions integrada per 34 punts, entre repetidors i terminals d'oficina, necessària per a la transmissió de les dades entre els punts de control i el CCC, i entre les oficines
• Un Centre de Control de Conca (CCC) en les noves oficines de la Confederació Hidrogràfica del Guadiana (CHG) a Mérida, en el qual es reben les dades dels punts de control, es processen, emmagatzemen i presenten
• A més del CCC, es va configurar durant la implantació del sistema, un subcentre de control a Don Benito, amb les mateixes capacitats que el principal. Tant el Centre de Control de Conca, com les diferents oficines de la CHG, incorporen sistemes de presentació de les dades que permeten visualitzar la informació rebuda

Adasa realitza aquelles tasques de manteniment preventiu i correctiu, i de conservació que asseguren una transmissió contínua i fiable de les dades hidrològics al Centre de Conca del SAIH Guadiana. Així mateix, es desenvolupen les tasques d'explotació del sistema, tant en la part de prevenció d'avingudes com en la d'ajut a l'explotació dels recursos hidràulics; abastant el suport adequat a les tasques d'administració dels sistemes informàtics del Centre de Control de Conca.