Dimarts 31 de Març de 2020
03:25:48

Construcció d'un Datawarehouse per l'Àrea de Qualitat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

Confederación Hidrográfica del Ebro

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Aïgues Superficials, Aigües Embassades, Preses, Aigües Subterrànies

 

 

Dins el marc de projecte de modernització i actualització de les eines informàtiques de l'Àrea de Qualitat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Adasa inicia l'any 2006 una consultoria tecnològica orientada a donar resposta a les necessitats de millora dels processos de confecció i publicació d'informes en l'àrea. Aquestes necessitats sorgeixen com a conseqüència lògica del procés previ d'integració de la informació existent a fonts de dades disperses en un únic reposador.

A partir de l'estudi de la naturalesa de la informació emmagatzemada i de la sol·licitada pels usuaris, es va construir un model de dades pilot que va servir com a base per al desenvolupament i instal·lació d'un mòdul de consulta d'informació de qualitat basat en tecnologia de Business Intelligence .

En l'actualitat, l'àrea disposa d'una versió operativa en la qual s'han definit les estructures, els processos, els perfils i els informes bàsics en funció de les necessitats identificades pels diferents serveis de l'àrea. El mòdul de consulta es basa en una estructura de Datawarehouse en la qual s'han potenciat l'entrada automàtica de dades, els processos de tractament i processat de les dades i les aplicacions d'usuari, per a les quals s'ha comptat amb Microstrategy.

Un aspecte essencial ha estat l'adequació d'aquestes aplicacions als diferents escenaris de consulta i anàlisi que convergeixen en l'àrea, la qualitat de les aigües subterrànies, la qualitat de les aigües superficials, els abocaments i el servei de laboratori.

Igualment, s'ha potenciat llargament la correcta estructuració de la informació bruta o de base, així com els processos i els formats que determinen finalment l'estructura de les dades (Datamart) que es consulten mitjançant el mòdul de consulta.