Dijous 9 de Juliol de 2020
04:03:09

Unitat mòbil de mesura de qualitat de l'aire sobre vehicle comercial

Junta de Andalucía – Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

Àrees d'Activitat: Qualitat del Medi

Sectors d'Actuació: Qualitat de l'Aire

 

 

Assegurant el compliment de la normativa aplicable i amb la finalitat d'aconseguir la facilitat d'un desplaçament ràpid i segur, l'esmentat projecte correspon al subministrament d'un laboratori / taller mòbil equipat amb els accessoris necessaris per complir la funció de mesura multiparamétrica de la qualitat de l'aire .

Atenent les necessitats del client, el projecte inclou la fase de disseny, fabricació, posada en marxa i legalització de la unitat mòbil, lliurar al client totalment operativa i preparada per passar els controls periòdics reglamentaris.

La unitat fabricada té un elevat grau d'acabat, que la converteix en un prototip model per a aquest tipus d'aplicacions. Són destacables les solucions implantades, les quals es diferencien de les existents en el mercat.

Funcionalitat: La unitat permet treballar independentment de les característiques del terreny, mitjançant l'ús d'estabilitzadors i escales que estan separades en la mateixa caixa del vehicle. L'espai de taller i oficina possibilita el treball de dues persones amb total comoditat. Les condicions climàtiques a l’interior, estan garantides i optimitzades, encara sota temperatures exteriors extremes. S'han estudiat tots els espais del vehicle per disposar d'armaris on emmagatzemar accessoris i recanvis.

Versatilitat: El disseny dels racks d'instrumentació i dels serveis, tant a l'interior com a l'exterior de la unitat, proporcionen una flexibilitat operativa i una versatilitat de mesura depenent del servei que s'hagi de fer. En tots els casos es garanteix el compliment dels requeriments específics de la mesura.

El concepte d'unitat mòbil s'associa a diferents escenaris i la ràpida intervenció juntament amb la facilitat de conversió, és un factor decisiu per a la seva elecció i optimització.

Seguretat: Adasa ha considerat la unitat mòbil com una àrea de treball on tant la seguretat del personal usuari, com la de tercers, és un condicionant prioritari. S'ha compatibilitzat la prevenció en el treball amb la seguretat de circulació del vehicle.

Addicionalment s'ha aplicat un concepte d'acabat estanc i d'accés restringit, fins i tot en condicions de treball de mesurament, garantint que la unitat estigui en llocs públics sense risc de manipulació per tercers.