Dilluns 26 de Octubre de 2020
22:10:17

Aplicació Web per a la gestió de les dades enviades per la Xarxa d'Observadors Meteorològics.

Servicio Meteorológico de Cataluña, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya

Àrees d'Activitat: Sistemes d´Informació

Sectors d'Actuació: Meteorologia

 

 

L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'una aplicació que gestioni les dades enviades pels membres de la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM, Xarxa d'Observadors Meteorològics) i les dades de les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) del Servei Meteorològic de Catalunya en un entorn de visualització d'aquestes dades útil per a la predicció i la vigilància meteorològica.

L'aplicació XOM neix de la necessitat del Servei Meteorològic de Catalunya d'administrar les dades dels usuaris que pertanyen a la seva xarxa d'observadors i de gestionar l'adquisició de les dades que aquests observadors generen periòdicament a través d'una pàgina web específica.

Hi ha dues modalitats del servei: Observacions de vigilància i observacions meteorològiques. La modalitat de vigilància s'encarrega de rebre les dades sobre fenòmens meteorològics adversos. Aquestes dades s'introdueixen, a través de l'aplicació o mitjançant dispositius mòbils (PDA), en el mateix moment en el que són observats en el territori. Així mateix el sistema també mostra les alarmes emeses per les estacions meteorològiques automàtiques. D'altra banda, la modalitat d'observador meteorològic és utilitzada pels observadors voluntaris que recullen diàriament dades de les estacions manuals i que realitzen observacions visuals.

El sistema, a més de gestionar tota aquesta informació, ofereix la possibilitat d'explotar a través d'una Web geogràfica pròpia, interna i externa, que utilitza el personal del Servei Meteorològic per conèixer millor la meteorologia actual i, d'aquesta manera, poder publicar previsions i alertes més precises.

L'aplicació Web integra aquestes dades d'observacions amb les dades generades pel radar i altres eines de teledetecció que, juntament amb la informació de les estacions automàtiques, permet tenir una imatge més acurada dels diferents episodis que es puguin produir.