Divendres 4 de Desembre de 2020
09:03:27

El coneixement profund del sector de l'aigua i el medi ambient, juntament amb la notable experiència d’Adasa, col·loca la companyia com a empresa líder. Adasa aposta per la implantació d'actuacions de desenvolupament tecnològic amb la finalitat de donar suport a l'ús sostenible de l'aigua, així com el compromís pel medi ambient, facilitant una gestió global i integrada del domini hidràulic i mediambiental.