Diumenge 5 de Juliol de 2020
15:54:55

Plataforma d'Alerta Primerenca

Solucions TIC per a Sistemes d'Alerta Primerenca enfront Catàstrofes Naturals

EWAP (Early Warning Platform) és una plataforma TIC per al desenvolupament i l'operació de Sistemes d'Alerta Primerenca (SAT). Contempla tant la integració de fonts de dades heterogènies (models de previsió, observacions, etc.), com la gestió de les operacions, tot incloent des de la fase de preparació fins a la fase de resposta davant emergències.

EWAP implementa el procés de gestió d'emergències en tres fases: observació, decisió i operacions. El responsable de la presa de decisions (director d'operacions, comitè de crisi) avalua la situació d'emergència d'acord a les observacions, les previsions, el nivell d'alerta suggerit per EWAP i, finalment, decideix el nivell d'alerta a declarar. Un cop activat, EWAP guia als operadors en el flux de tasques a realitzar, mentre el responsable roman vigilant l'evolució dels fenòmens i les operacions.