Divendres 14 de Agost de 2020
11:06:20

Adasa impulsa Water.cat, grup de recerca i innovació del sector de l’aigua

Juliol 2011 

El passat 13 de juliol es va realitzar la reunió de llançament del Water.cat, essent Adasa una de les empreses tractores d’aquesta iniciativa, la qual pretén impulsar la recerca i la innovació en matèria d’aigua i assolir un millor posicionament de les empreses i centres de recerca catalans vers el vuitè Programa Marc de la Unió Europea.


Water.cat està dirigit per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua i coordinat conjuntament amb el Centre Tecnològic de Manresa. Finançat per ACC1Ó, està formada per una xarxa d’entitats, institucions i empreses de recerca catalanes del sector de l’aigua, com la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o el Clúster Català de l’Aigua.

Defensar els reptes i voluntats específics de la R+D+i i fer lobby per aconseguir instruments de finançament de la R+D+i que s’adeqüin a aquests interessos són alguns dels objectius de la xarxa. Water.cat també treballarà per donar visibilitat als participants de la xarxa a nivell internacional amb la finalitat de generar oportunitats de fer recerca en col·laboració i potenciar la competitivitat global del sector.

Water.cat també s’ha presentat a Brussel·les, en el marc de la jornada CONNECT-EU GROUPS: Positioning Catalonia in European Research & Innovation Programmes and Policies.

Bookmark and Share