Dilluns 6 de Juliol de 2020
08:12:55

Participació d'Adasa a les jornades Medi Ambient i Societat

Juliol 2011 

El passat 4 de juliol es van celebrar les jornades "Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental", context on Adasa va donar a conèixer les seves activitats de recerca en el control i el seguiment de la qualitat de les aigües.


Aquest certamen, recolzat per Dones d'Avui.Cat, la Societat Catalana de Química i el Ministeri d'Educació, Ciència i Innovació, entre d'altres, va tenir com a principal objectiu fomentar la gestió de l'aigua de manera eficient en termes hidràulics i qualitatius, respectant els ecosistemes i el territori.

La intervenció d'Adasa es va emplaçar sota el marc "Xarxes de control automàtic: Una visió dinàmica de la qualitat de l'aigua". L'exposició va evidenciar la importància estratègica de la R + D + i com a instrument decisiu per aconseguir un creixement sostenible i una òptima gestió dels recursos hídrics.

Davant aquests desafiaments, es van presentar les noves tendències en les mesures d'anàlisi en continu, les quals responen a la necessitat de disminuir despeses, tant de producció com d'explotació. En conseqüència, s'aposta per la utilització d'energies renovables, comunicacions GPRS i minimització de serveis de manteniment. Així mateix, també es va difondre l'evolució dels sistemes analítics de mesura, els quals inicialment tendien a automatitzar mètodes de laboratori, mentre que, en l'actualitat, aquests sistemes no requereixen l'ús de reactius o el seu ús és mínim i permeten una fàcil correlació amb els paràmetres clàssics. En aquest sentit, la tendència futura és la utilització d'anàlisi de components principals a partir de mesures simples.

Bookmark and Share