Divendres 14 de Agost de 2020
10:17:04

La petjada de carboni d'Adasa

Juny 2011 

Adasa, ferm amb el seu compromís pel medi ambient, dóna suport i fomenta estàndards de millora contínua. Prova d'això és la seva consciència de control i disminució de la petjada de carboni en els diversos àmbits d'actuació de la companyia.

A títol d'exemple, Adasa ha estimat la petjada de carboni de Wonderworld 2011 - Track Aguas, el fòrum de debat més important sobre les últimes novetats tecnològiques aplicades a la gestió i explotació de l'aigua, celebrat els passats 12 i 13 de maig.

La petjada de carboni de Wonderworld 2011 ha estat calculada mitjançant de la metodologia de l'OCCC (Oficina Catalana del Canvi Climàtic) i a partir de les dades proporcionades pels participants i per l'equip organitzador d'Adasa. El càlcul comprèn les emissions de CO2 que es van originar com a conseqüència dels desplaçaments (anada i tornada) dels participants al lloc de celebració de l'esdeveniment, a Port Aventura Convention Centre, obtenint un resultat de 1,5 tones de CO2 equivalent.

L'estimació de la petjada de carboni mesura l'impacte de les activitats de l'empresa respecte a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i possibilita establir polítiques per a la seva reducció i compensació.

Adasa aplica iniciatives d'elecció de modes de transport amb nivells baixos d'emissions, optimització de rutes de treball del personal i accions informatives i formatives de conducció eficient. El 2010 es van reduir un 10% les emissions de CO2 associades al transport amb turismes. Així mateix, es va potenciar l'ús de les línies ferroviàries d'alta velocitat respecte a l'ús del transport aeri.

Adasa desenvolupa noves tecnologies per a la protecció del medi ambient i manté el seu compromís de respecte a l'entorn mitjançant les polítiques i estratègies associades al sistema de gestió ambiental, implantat i certificat des de l'any 2005/2006 segons la norma UNE EN ISO 14001:04 i l'adhesió al Reglament EMAS. Aquest últim permet que Adasa renovi el seu compromís de transparència amb la informació ambiental mitjançant la publicació de la Declaració Ambiental, que anualment també inclou les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, base del càlcul de la petjada del carboni.

Bookmark and Share