Divendres 14 de Agost de 2020
09:41:29

La Comissió Europea aposta per Adasa

Abril 2011 

El passat 2 de maig es va confirmar l'adjudicació a Adasa del primer contracte per treballar directament amb la Comissió Europea a Brussel·les, concretament amb el Directorate General Environment. L'abast d'aquest projecte engloba el desenvolupament d'eines de reporting, utilitzant els estàndards d'aquesta DG i orientant-se a la gestió del procés de reporting per part dels països membres de la Directiva 1999/13/EC d'emissions de dissolvents orgànics i la Directiva 2004/42/EC de pintures.

La importància d'aquest contracte resideix en el fet que culmina una fase inicial d'introducció que Adasa ha desenvolupat durant els últims mesos, amb la finalitat d'estendre el seu àmbit d'activitat directament a diferents Directorate General de la Comissió Europea, per la qual cosa suposa una primera fita en aquest procés. Aquest èxit ve precedit de diferents projectes relacionats de forma directa amb la Comissió, com ara l'assistència tècnica realitzada durant els últims anys per part d'Adasa al Ministeri de Medi Ambient Medi Rural i Marí, en el context del projecte Sistema d'Informació de l'Aigua en el Reporting Working Group de la Directiva marc de l'aigua per la DG Environment i l'European Environment Agency (EEA), així com altres contractes menors amb la EMWIS (Euro-Mediterranean Information System on Know-How in the Water Sector) la Technical Unit i amb el Joint Research Centre (JRC).

Adasa està seguint una forta estratègia d'expansió internacional, obrint nous mercats i implementant importants projectes en països de Llatinoamèrica, Nord d'Àfrica i Europa. Reafirmant la seva projecció internacional, recentment desenvolupa una activitat comercial creixent tant en la presentació de tenders directament per a diverses DG de la Comissió (Environment, Clima), com en la presentació de calls for proposal per a diferents programes vinculat amb l’àmbit de la innovació.

Bookmark and Share