Divendres 14 de Agost de 2020
10:27:30

RuralCat, una de les 25 iniciatives innovadores de la Generalitat

Febrer 2011 

El portal RuralCat és la primera de les 25 iniciatives que s'han presentat en el llibre "Innovació a l'Administració de la Generalitat" que pretén donar a conèixer les iniciatives de caràcter innovador recentment engegades en els diferents departaments i ens adscrits de la Generalitat de Catalunya.


Ruralcat, pionera en tot l’Estat, és la comunitat virtual agroalimentària i del món rural català. En el seu cas, la innovació rau en fer de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), una oportunitat per proporcionar recursos de millora de l'activitat econòmica al món rural.

Amb més de 15.000 usuaris registrats ofereix, entre d’altres, serveis d'informació (notícies, informes tècnics, agenda d'esdeveniments,...), formació on-line, aplicacions avançades (avisos fitosanitaris, recomanacions de reg, serveis d’agrometeorologia,…), així com una sèrie de serveis orientats a la comunitat d'usuaris registrats (xarxes socials, fòrums, biblioteques…).

Els objectius principals del portal, el manteniment i desenvolupament del qual fou adjudicat a Adasa, es centren en afavorir la transferència tecnològica en el sector, tot impulsant el coneixement i orientant als usuaris segons als seus interessos i necessitats.

Llibre Innovació a l'Administració de la Generalitat

www.ruralcat.net

Bookmark and Share