Divendres 14 de Agost de 2020
10:58:39

Nova adreça d’Adasa a Madrid

Novembre 2010 

Amb la finalitat d'aconseguir una major especialització i coordinació, Comsa Emte centralitza totes les empreses del grup situades a Madrid en un únic edifici situat en un dels centres neuràlgics de negocis de la capital.


Amb aquesta unitat de gestió central, es persegueix aconseguir la uniformitat en les operacions i enfortir les directrius del grup.

Edifici Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 131
[t] (+34) 91 789 55 55
[f] (+34) 91 789 55 56

Bookmark and Share