Dijous 9 de Juliol de 2020
03:36:37

Adasa al Cicle de Desafiaments del Segle XXI

Octubre 2010 

En el context del cicle de conferències “Desafiaments del Segle XXI - La veu de la Ciència”, Adasa va donar a conèixer les seves activitats de recerca en el control i el seguiment de la qualitat de les aigües.

Aquest certamen, organitzat per la Residència d'Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya, agermana els centres de recerca i innovació de diversos sectors: els centres del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya, els del CSIC, les universitats catalanes i empreses privades, per difondre i acostar les seves descobertes i innovacions a la societat civil.

La ponència d’Adasa es va emplaçar sota el marc “Recerca en el camp de l’aigua: les xarxes de control automàtic”. L'exposició va evidenciar la importància estratègica de la R+D+i com a instrument decisiu per aconseguir un creixement sostenible i una òptima gestió dels recursos hídrics. Davant aquests desafiaments, es van presentar les xarxes automàtiques de control de qualitat de l'aigua implantades en les diferents conques hidrogràfiques espanyoles, sempre pioneres i exemple del sector. Així mateix, també es van exposar les tecnologies específiques de mesura, de sistemes de comunicació i processos de tractament de dades, per les quals Adasa va apostar des de l'inici. Prova d'això és la seva proactiva vocació i continu impuls en activitats R+D+i, aconseguint ser un referent a nivell europeu.

Bookmark and Share