Dijous 9 de Juliol de 2020
04:09:06

Adasa aferma la seva activitat a Mèxic

Setembre 2010 

Recolzant el projecte de revisió i manteniment correctiu del radar meteorològic de Querétaro que Adasa ha executat, recentment ha desenvolupat la corresponent formació tècnica al personal de la Comisión Estatal de Aguas.

L'abast del projecte ha inclòs la capacitació, amb sessions tècniques i pràctiques, dels responsables d'operació del radar meteorològic de la CEA, així com el disseny i elaboració d'un pla específic de manteniment, el qual estableix una programació de les tasques preventives necessàries, a fi de garantir al màxim la qualitat de les dades que el radar subministra i minimitzar possibles accions correctives degut a l’aparició d'incidències durant el funcionament del sistema.

D'altra banda, cal assenyalar les recents adjudicacions assolides per Adasa gràcies a les quals la companyia segueix incrementant la seva participació en el sector de la meteorologia a Mèxic, on es destaca el projecte de la Comisión Nacional del Agua d'actualització del servosistema de control de l'antena del radar meteorològic d’Acapulco. Així mateix, Adasa també serà la responsable de la formació dels especialistes de control i explotació del centre de control de radars meteorològics de Conagua.

Bookmark and Share