Diumenge 9 de Agost de 2020
01:13:27

Adasa en les IX Jornades Espanyoles de Preses

Juny 2010 

En el context de les IX Jornades Espanyoles de Preses, Adasa va presentar la seva última innovació tecnològica en el sector de plans d'emergència de preses, DamER.

Fou en aquest certamen, organitzat pel Comitè Nacional Espanyol de Grans Preses i que tingué lloc el 15 de juny a Valladolid, on Adasa va exposar la solució DamER, sistema de gestió adaptat als requisits de la normativa nacional d'emergències en preses, desenvolupat a partir de l'experiència obtinguda a través de la implantació de 18 PEPs en les conques de l'Ebre, Nord, Guadalquivir, Guadiana i Tajo.

Aquesta ponència va resoldre i evidenciar la clara necessitat de disposar d'una eina que assisteixi al director del pla en les actuacions a desenvolupar per a aconseguir una satisfactòria resolució de qualsevol incidència.

Bookmark and Share