Divendres 14 de Agost de 2020
10:04:24

Adasa assoleix el nivell 2 del model de qualitat del programari CMMI

Maig 2010 

L’Àrea de Sistemes d’Informació d’Adasa ha aconseguit l’acreditació de nivell 2 de CMMI - DEV 1.2 (Capability Maturity Model Integration), model de maduresa desenvolupat per a la millora i l’avaluació dels processos de desenvolupament de sistemes i productes de programari.

Aquesta acreditació reconeix el compromís d’Adasa per la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament del programari i la seva consideració com un element diferencial i de valor. La seva obtenció s’uneix a l’àmplia experiència i coneixement d’Adasa en el sector mediambiental i de les noves tecnologies i constitueix un pas més en el camí cap a l’excel·lència en el desenvolupament de solucions per als clients d’aquest sector.

CMMI és el model més difós arreu del món per a la millora dels processos de desenvolupament i manteniment de sistemes i productes de programari a les organitzacions, tant en la maduresa de l’organització com en la capacitat dels processos, que atorga el SEI (Software Engineering Institute) de la Universitat Carnegie Mellon (Pittsburg, EUA).

El model CMMI aporta un seguit de beneficis per als clients, entre els quals cal destacar la millor adequació del programari a l’estratègia de negoci de les empreses, la transparència en el seguiment dels projectes en curs o els equips de treball, de manera que els clients aconsegueixen tenir una visibilitat més gran de les tasques que es duen a terme, amb la garantia que els requisits són contemplats adequadament. A més, ofereix una eficàcia més gran en la detecció d’errors i disminueix l’afectació d’aquests errors en els usuaris, a més permet minorar els riscos gràcies a la implementació de tècniques proactives de gestió. Així mateix, proporciona informació útil a l’hora de prendre decisions relacionades amb la gestió de projectes de desenvolupament de programari.

Amb aquesta implantació, Adasa consolida la seva posició en el segment d’empreses de referència en l’àmbit del desenvolupament de solucions i serveis TIC en el sector mediambiental.

Bookmark and Share