Divendres 14 de Agost de 2020
10:00:31

Adasa participa en el Programa de Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica (CENIT)

Desembre 2009 

Adasa és membre del consorci que participa en el desenvolupament del projecte “SEILA” cofinanciat pel CDTI, un dels 18 grans projectes de cooperació públic-privada en I+D aprovats en la cinquena convocatòria del Programa de Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica (CENIT) del Ministeri de Ciència i Innovació.


Adasa col·labora en el desenvolupament de noves tecnologies per a un sistema eficient, ecològic i intel·ligent de rentat dels tèxtils del futur, dintre de la temàtica de l’aigua en el projecte liderat en el seu conjunt per Fagor Electrodomèstics i on intervenen un total de 16 empreses i 25 centres de investigació.

Aquest projecte de investigació industrial de caràcter estratègic, gran dimensió i projecció internacional destaca per la utilització de noves tecnologies més sostenibles per a la gestió del cicle integral de l'aigua en nous processos de rentat eficient i ecològic de tèxtils.

Bookmark and Share