Dilluns 6 de Juliol de 2020
07:31:57

Telecontrol de la qualitat de les aigües residuals de Terrassa

Setembre 2009 

L'Ajuntament de Terrassa ha adjudicat a Adasa el telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i de les instal·lacions de sanejament de Terrassa.

Els objectius principals del projecte són controlar en continu i en temps real la qualitat de les aigües de la xarxa de sanejament de la ciutat i automatitzar les estacions de bombament i depuradores de la xarxa.

L'abast del contracte inclou la construcció d'una xarxa d'estacions situada en punts estratègics - la qual subministrarà informació en temps real de les característiques analítiques de l'aigua residual que transcorre pels col·lectors procedent del nucli urbà i industrial amb destinació a la depuradora -, la integració de les instal·lacions de sanejament existents a la xarxa de telecontrol i un centre de telecontrol per a efectuar les accions de supervisió, control remot, gestió d'alarmes i gestió global de les infraestructures.

Bookmark and Share