Divendres 14 de Agost de 2020
10:39:31

Millora i adequació de l’ETAP de Arroyo de La Luz

Setembre 2009 

La Junta d’Extremadura ha atorgat les obres de millora i adequació de l'estació potabilitzadora de Arroyo de La Luz (Càceres) a la Unió Temporal d'Empreses formada per Adasa i Recio Pajares Montajes y Depuración.

Amb la finalitat de millorar el funcionament de les instal·lacions i proporcionar una major qualitat de l'aigua de la xarxa d’abastament, algunes de les actuacions a desenvolupar són la instal·lació d'un nou agitador a la cambra de floculació, un nou decantador de recirculació de fangs amb rasquetes de fons, la conversió dels actuals filtres de sorra a filtres de carbó actiu o la instal·lació d'un nou bombament de l'aigua tractada al dipòsit regulador. Així mateix, el projecte inclou la implementació d'un sistema SCADA que permet el control de tots els equips de la planta.

Bookmark and Share