Divendres 14 de Agost de 2020
10:59:01

Nova Seu d’Adasa a Romania

Juny 2008 

Adasa, en conseqüència a la seva forta estratègia d'internacionalització, ha obert una nova delegació a la zona d'Europa de l'Est emplaçada a Bucarest. Mitjançant aquesta seu es pretén donar cobertura total als projectes d’aquesta zona, garantint l'assistència i el servei a tots els seus clients.

Adasa, amb l'èxit de la seva tasca d'expansió internacional i obertura de nous mercats, ha obert una nova delegació emplaçada a la capital romanesa. Aquesta seu respon a les necessitats que sorgeixen a l'Europa de l'Est d'acord amb projectes relacionats amb tot el cicle integral de l'aigua i el medi ambient.

La seva obertura es fomenta d'acord amb dos eixos principals. D'una banda, es pretén afermar la confiança i vocació de servei que Adasa interposa a tots i cadascun dels seus projectes. De l’altra, aprofitar els recursos locals aconseguint acords de col·laboració i suport amb les organitzacions tecnològiques més qualificades de la zona.

Mostra d'aquesta expansió internacional que Adasa està portant a terme són les adjudicacions d'un projecte de control de qualitat de les aigües subterrànies transfrontereres entre Bulgària i Romania, així com el subministrament i instal·lació d'unitats mòbils per al control de la contaminació de l'aire, equips de laboratori per a l'anàlisi de l'estat de l'aigua i els sòls a Romania o el subministrament i instal·lació d'equipament per a la consecució de la Xarxa Natura 2000 a Croàcia.

Bookmark and Share