Dilluns 6 de Juliol de 2020
07:53:30

Adasa al Segarra-Garrigues

Juliol 2009 

Adasa ha executat, subcontratada per l'empresa Copisa, les obres elèctriques de baixa tensió, instrumentació, automatització, control i supervisió del sector 12 del sistema Segarra-Garrigues.

Aquest sistema és un dels projectes hidràulics més importants realitzats a Espanya. Alguns dels seus principals objectius són projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les infraestructures necessàries per a la distribució de l'aigua procedent del canal Segarra-Garrigues, promocionant el desenvolupament i explotació del regadiu. Està destinat a transformar una gran part dels actuals cultius de secà de la província de Lleida en cultius de regadiu, afavorint la introducció de nous cultius i la instal·lació de noves companyies obtenint-se, en conseqüència, un major benefici econòmic de la regió.

Bookmark and Share