Dilluns 6 de Juliol de 2020
06:38:28

Adasa adjudicatària d'equips de vigilància de qualitat de l'aire per a la Generalitat de Catalunya

Juliol 2009 

Adasa ha resultat l'adjudicatària del subministrament, la instal·lació, la posta en marxa, el manteniment i l'explotació de diversos equips per a la vigilància de la qualitat de l'aire de l'estació de control de qualitat de l'aire de la xarxa de previsió i contaminació atmosfèrica propietat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya situada a Montcada i Reixach (Barcelona).

L'abast d'aquest projecte també inclou el subministrament, la instal·lació i la posta en marxa d'un analitzador de partícules i un captador de partícules als voltants de la planta de Lafarge Cementos, així com una estació meteorològica.

Bookmark and Share